Често задавани въпроси при работа със интегрираната система за разкриване на информация EXTRI:

 1. С кой браузър мога да въвеждам и подписвам информация през extri.bg?
 2. Internet Explorer с инсталиран Active X компонент за подписване Microsoft CAPICOM.

  Ако сте с Windows 7 или 8 и Internet Explorer version 8, 9 или 10 ще трябва от настройките на Internet Explorer ръчно да включите протокола TLS 1.2

  1.Отворете Tools > Internet Options
  2.Изберете Advanced.
  3.Придвижете се в долния край на раздел Security.
  4.Маркирайте Use TLS 1.1 и Use TLS 1.2.
  5.Оставете празни Use TLS 2.0 и Use TLS 3.0.
 3. Как мога да регистрирам електронния си сертификат за достъп до системата extri?
 4. При първия опит за Вход в системата, на екрана ще се появи прозорец със съобщение:
  "В системата ЕКСТРИ няма регистриран потребител с име: …... , по партидата на дружество!"

  Системата ще очаква да изберете линк към:

  ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на електронен сертификат в системата ЕКСТРИ, което да попълните и изпратите електронно подписано на официалния e-mail адрес на Българска Фондова Борса АД.

  Системата извежда съобщение:

  Внимание! С настоящото Заявление в системата ЕКСТРИ ще бъде регистриран електронният сертификат, който е използван за влизане в Системата. За генериране на автоматично попълнените в Заявлението полета е използвана информацията в електронния сертификат. Заявител може да бъде единствено лицето, на името на което е регистриран електронният сертификат.

  След натискане на бутона OK, системата генерира Заявление, в което автоматично се попълва информацията налична в използвания електронен сертификат. Заявителят е необходимо да попълни съответните празни полета на български език, след което да отпечата така попълненото заявление. Подписаното заявление се изпраща в “БФБ-София” АД на адрес: гр. София, ул. "Три уши" № 10 (или генерирания PDF файл се подписва електронно и се изпраща на официалния e-mail адрес на Българска Фондова Борса АД).
  След като електронният сертификат бъде регистриран в системата ЕКСТРИ, заявителят получава автоматично съобщение, на електронния адрес наличен в електронния сертификат, за потвърждаване на регистрацията.

 5. Как да публикувам документ в електронната система за разкриване на информация Екстри?
 6. 1.За да влезете в Екстри и да публикувате желаната информацията, е необходимо да се включите в системата. За целта е нужно да изберете своя електронен подпис, както е показано на изображението. На следваща стъпка системата ще Ви подкани да въведете свързаният с него пин код.
  2.След като вече сте се включили в Екстри, от менюто в ляво избирате информацията, която ще публикувате. В случая, нашият пример е разработен за Тримесечен индивидуален финансов отчет. Изберете съответна връзка.
  3.Ако сте решили да качите тримесечен отчет. Следващата стъпка, която трябва да направите, е да изберете за кое тримесечие ще публикувате информация. На приложеното изображение това е отбелязано като (стъпка 1). След това избирате годината, за която се отнася отчета, от падащото меню, означено като (стъпка 2). Ако желаете качената от Вас информация да бъде публикувана в електронната медиа X3 News, като по този начин изпълните задължението си по чл. ХХХ от ХХХ, трябва да отбележите с отметка Публикувай в X3 News, (стъпка 3) на изображението. За да потвърдите попълнената до момента информация, трябва да натиснете бутона N (стъпка 4), за да потвърдите промените.
  4.След натискане на бутона Потвърди, виждате вече попълнената информация. Най-отгоре на страницата, над бутона Потвърди, системата Ви показва съобщение къде във формуляра има липсваща или невярна информация. В случая съобщението е Вие сте въвели невярна информация в полето: Собствен капитал. То показва, че е необходимо да продължите с попълването на полетата от отчета на дружеството.
  5.След като попълните информацията от елементите на финансовия отчет, натискате отново бутона Потвърди. Ако информацията, която сте въвели е коректна, ще видите следващото системно съобщение: Моля въведете всички задължителни файлове.
  6.Следващата стъпка е да прикачите файловете, които са задължителни. Съветваме Ви да прикачвате файловете по няколко, а не всички наведнъж. След избиране на един или няколко файла, натискате бутона Потвърди в горната част на страницата (стъпка 3) и системата ги прикача към формуляра. Под полетата за избор на нови файлове виждате списък на вече прикачените. На този етап, ако искате да публикувате информация и на чужд език, избирате новина/съобщение на - съответния език - и въвеждате текста, който искате да се визуализира в X3 News. Не забравяйте след всяка промяна или прикачване на файл, да натискате бутона за потвърждаване в горната част на формуляра.
  7.Ако погрешка сте прикачили неправилен файл, може да го премахнете от формуляра и да качите друг на негово място. За да премахнете файл, избирате отметката за Изтриване на файла след неговото име и описание (на фигурата това е стъпка 1). За да потвърдите избора си, натискате бутона за потвърждение. Системата премахва файла от формуляра и можете да качите друг на негово място. Тук е моментът да прикачите и необходимите файлове, когато сте избрали да публикувате информация на чужд език. Това става по същия начин, както изборът на файлове на български език. Тъй като на чужд език задължителни файлове за прикачване няма, освен да изберете самия файл, трябва да посочите описание за него. Не забравяйте да съхраните направените промени с натискане на бутона Потвърди в горната част на страницата (стъпка 2).
  8.След като сте попълнили всички полета и сте прикачили необходимите файлове и сте потвърдили данните (1), системата ще Ви покаже съобщение дали всички въведени данни са коректни. Ако не са, ще видите указание къде е възникнала грешка, която следва да бъде поправена. След като коригирате данни или изберете файл, не забравяйте да натиснете бутона Потвърди в горната част на страницата. Ако данните са коректни, ще видите съответното съобщение (2). След като се уверите, че данните и файловете са правилни и системата е ги е приела (2), натиснете бутона за подписване на формуляра (3). Ще видите още два системни прозореца за потвърждение и вероятно ще трябва да въведете пин кода на своя електронен подпис. Ако подписването е успешно, ще бъдете прехвърлени на страницата с История на подписаните документи, където може да проследите статуса на всеки подписан документ. Ако сте избрали да публикувате документа в електронната медиа X3 News, съвсем скоро ще видите съобщението си публикувано и в сайта на медиата.
 7. Как да запазя въведената информация в текущата форма и впоследствие да я заредя?
 8. Попълнете полетата на формата и преди да съхраните въведената информация, изберете бутон Потвърди. Тази процедура проверява дали правилно е въведена информация в полетата и ако има грешки, извежда полетата с невярна информация. Ако формата е попълнена без грешки, изберете бутон Запази. Тази процедура съхранява попълнената форма в Проекто-документи.

  При зареждане на вече попълнена форма е необходимо тя да бъде избрана от Проекто-документи и първото действие, което трябва да бъде извършено е проверка на данните в полетата й с избиране на бутон Потвърди.

 9. Не мога да подпиша попълнена форма.
 10. Възможни причини:

  Направете тестово подписване CAPICOM тест
  Ако при теста за подисване се появи грешка, възможна причина може да е включен Active X филтър на Internet Explorer.
  За да изключите Active X филтъра, трябва да кликнете на иконката в полето след адреса и да изберете Turn off ActiveX Filtering, което ще изключи филтрирането на Active X компоненти за https://extri.bg
  След като изключите Active X филтрирането, повторете CAPICOM тест
  Следва да получите съобщение за успешено тестване на компонента.
 11. Подадената форма не се вижда на страницата на борсата.
 12. Финансовите отчети се публикуват с два дни закъснение. Вътрешна информация и Общи събрания се публикуват с 10 мин. закъснение. Ако след посочените срокове не виждате все още подадената информация, вероятно не сте направили избор Публикация преди да подпишете формата . Това можете да коригирате, като подадете отново същата форма с избор Публикация.

 13. Подали сме грешни данни. Как да ги поправим?
 14. Корекция на форма се извършва при повторно подаване на същата форма с верни данни. Последно подадената форма презаписва предишната.

 15. Как мога да разбера дали документа е входиран в БФБ и КФН?
 16. След подписване на документа, последният се съхранява в История на подписаните документи. Посредством съответния линк, избирате последно въведената форма от списъка с подписани документи. На екрана се извежда пълна информация за формата, включително и входящ номер и дата съответно в БФБ и КФН.

 17. Имам инсталиран антивирусен софтуер 'Avast Antivirus' и при работа със системата се получават прекъсвания на сесията.
 18. Вероятна причина може да е опция на 'Avast Antivirus' за HTTPS мониторинг, която прекъсва сесията на браузъра.
  Как да изключите HTTPS scanning опцията на 'Avast Antivirus'.